ความสำคัญของร่างกายในการเป็นนักกีฬา

ขึ้นชื่อว่านักกีฬาสิ่งที่มีความสำคัญอย่างที่สุดนั้นก็คือร่างกายเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่ทำให้นักกีฬานั้นสามารถที่จะเล่นกีฬาต่างๆได้นั่นเ